Het doek valt voor de
Geschiedenis Online Prijs

lees meer

Stichting Erfgoed Werf Gusto

De in Schiedam opgezette en in 1905 geopende scheepswerf Werf Gusto ontwikkelde zich in de jaren na 1930 met ups & downs tot absolute smaakmaker binnen de specialistische scheepsbouw. Werf Gusto brak telkens weer records met op maat gemaakte baggermaterialen, bruggenbouw, staalconstructies, hoogovens, drijvende kranen, speciale bokken en schepen binnen Nederland en ver daarbuiten. Eind 50-er begin 60-er jaren van de vorige eeuw begon de werf offshore projecten te bouwen, zoals zelfheffende booreilanden voor grote oliemaatschappijen. De vondst van aardolie in de Noordzee en de stijgende vraag daardoor naar offshore producten speelde Werf Gusto in de kaart. Werf Gusto was er klaar voor! De werf werd in korte tijd nationaal en internationaal een begrip, zozeer zelfs, dat kort voor de sluiting in 1978 de werf nog een internationale innovatieprijs in de wacht sleepte. De werf, die in haar bijna 75-jarig bestaan in Schiedam menige crisis overleefde door haar productenpakket tijdig uit te breiden, of in te krimpen, vond begin zeventiger jaren haar Waterloo, veroorzaakt door verschillende nadelige economische omstandigheden buiten haar invloedssfeer.

Deze site besteedt aandacht aan een belangrijke werf en werkgever voor Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam. Was een vooruitstrevende onderneming die helaas ten onder is gegaan. De gemeente Schiedam had destijds beter om moeten gaan met de gebouwen die er nog stonden. Deze site vervult een doel in de leegte die er is ontstaan na het verdwijnen van de GUSTO
07 januari 2019
Stichting Erfgoed Werf Gusto
07 januari 2019
Omdat verscheidende bedrijfsdocumenten en foto's van industriële erfgoed, van niet meer bestaande of oorspronkelijke bedrijven, niet altijd voldoende aandacht heeft gekregen of meestal vernietigd zijn, geeft deze website een zéér goed beeld van de geschiedenis van het bedrijf Gusto en van de mensen die daar gewerkt hebben. De documentatie en informatie is zo compleet mogelijk toegankelijk gemaakt en wordt zéér overzichtelijk gepresenteerd. Tevens is de informatie zonder enige hindernissen vrij te raadplegen.
07 januari 2019
mooie site waarin het verleden prachtig in beeld gebracht is.
07 januari 2019
Fantastisch goed en verzorgd geschiedenis overzicht van Werf Gusto
Dat moet een hoop werk zijn geweest om al de informatie te vergaren en overzichtelijk te publiceren .
Hulde aan allen die de moeite hebben genomen om dit tot een succes te maken.
07 januari 2019
Duidelijk beeld van de Werf Gusto in Schiedam door de jaren heen. Wordt nog steeds aangevuld met nieuwe foto's en verhalen ondanks de sluiting nu ruim 40 jaar geleden
07 januari 2019
was m,n eerste werkgever nadat ik van de lts afkwam in 1974 , heb op de werf ook de bemetal diploma,s behaald , waar ik m,n verdere leven nog wat aan had , was een prachtige werf om te werken .
07 januari 2019
Mooie historie, pionier op hun vakgebied.
07 januari 2019
maakt de oude scheepsbouw en werknemers weer tot leven
07 januari 2019
Een prachtige site om alles te weten te komen over deze 40 jaar geleden gesloten scheepswerf.
07 januari 2019
Mooi!
07 januari 2019
goed opgezet
07 januari 2019
Prachtige site en nieuwsbrief voor hen die geïnteresserd zijn in de geschiedenis van de scheepsbouw en offshore, in het bijzonder van de Gusto voorheen Smulders.
De jongstleden gehouden tentoonstelling te Schiedam over de geschiedenis van Werf de Gusto trok vele belangstellenden; een teken dat datgene wat ooit bestaan heeft nog immer in de mensen voortleeft.
07 januari 2019
De werf Gusto was een van de meest vernieuwende werven ter wereld gedurende bijna een eeuw. Voorbeelden zijn de Balder en Hermod kraanschepen en de Viking pijpenlegger uit de 90er jaren. De stichting is uiterst actief om dit te belichten.
07 januari 2019
Voor die jaren unieke producten. Vooral in de baggerindustrie en kraanbouw, Ook later tijdens mijn werkzaamheden booreilanden, kraanschepen en pijpenleggers.
Ik draag dierbare herinneringen aan deze periuode
07 januari 2019
Mooie website, met veel informatie. Veel oudwerknemers, zelfs zij die nu in het buitenland wonen en Schiedammers zijn blij met de foto's en de verhalen.
07 januari 2019
Geen
07 januari 2019
Gusto v/h Smulders heeft een stempel gedrukt op de scheepsbouw geschiedenis in de 20 e eeuw in Schiedam.
07 januari 2019
Prima verzorgd
07 januari 2019
Maandelijks informatie met prima mogelijkheden om verder extra gegevens boven tafel te krijgen. Ook goed initiatief tot oprichting van een herdenkingsmonument in Schiedam ( de oude toegangspoort in ere hersteld!).
07 januari 2019
VOOR MIJ EEN DIERBARE HERINNERING OMDAT IK DAAR GEWERKT HEBT EN NU OOK VEEL HISTORISCHE FEITEN TE WETEN KOM VAN DE LANGE PERIODE VOOR DAT IK ER WERKTE.
07 januari 2019
Goed opgezette en veel informatie verschaffende website!
Eerbetoon aan de vele schiedammers die op deze werf hebben gewerkt!
07 januari 2019
Een zeer heldere website die heel veel geschiedenis geeft! Top
07 januari 2019
Wij waren de Gusto!
07 januari 2019
Heel veel over de historie van de werf Gusto is op deze zeer goed ingedeelde web-site te vinden. Zeer interessant voor velen.
07 januari 2019
Zie toegankelijke, informatieve en maatschappelijke site over een pijler van de geschiedenis van de Nederlandse industriele ontwikkeling
07 januari 2019
Een presentie van een evenwichtig sociaal economisch beeld van een internationale opererende industrie die ondanks een schijnbaar brede visie en vroegtijdige alarmering van de verandering der specifieke wereldmarkten uiteindelijk kopje onder is gegaan.
07 januari 2019
Mooie website over een bijzondere Werf in Schiedam.
07 januari 2019
Industrieel Erfgoed , te vaak onderbelicht , hier op prima wijze onder de aandacht gebracht .
07 januari 2019
Een uniek bedrijf dat verdiend bekend te blijven.
07 januari 2019
heel goed
07 januari 2019
Het is goed zoeken naar de parels van de stad Schiedam. Helaas is van de toonaangevende werf Gusto nagenoeg niets meer over (sinds 2018 is de originele poort weer op zijn plaats!). Men zal het daarom moeten hebben van de uitmuntende website die in het teken staat van de Gusto.
07 januari 2019
Het behouden en bewaken van het erfgoed van de werf Gusto - die nationaal en internationaal zoveel heeft betekend - is van groot belang voor de geschiedenis, Van Nederlands ondernemerschap, van de scheepvaart en offshore activiteiten en niet te vergeten de architectuur van vele bouwwerken.
07 januari 2019

Partners

De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van