Dé prijs voor de meest vernieuwende, verrassende of mooiste online presentatie over geschiedenis van het afgelopen jaar

De winnaar van de Geschiedenis Online Juryprijs 2019 is geworden: Handelaar in Slaven.

De winnaar van de Geschiedenis Online Publieksprijs 2019: Erfgoed 's Hertogenbosch.

Een verslag van de prijsuitreiking treft u hier, een filmpje en wat foto's hier.

Sonttolregisters-online

Deze website ontsluit de Sonttolregisters. De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Inmiddels bevatten de Sonttolregisters gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten.

De Sonttolregisters zijn een belangrijk bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij. Zij behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het goederentransport binnen Europa verliep via de Sont. De Sonttolregisters bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die een zo lange periode beslaat.

Ook met dank aan alle vrijwilligers: wat een werk!
22 januari 2019
een machtige onderneming van grote historische waarde
22 januari 2019
Met de Sonttolregisters online kunnen wetenschappers en amateurs over de hele wereld meedoen aan onderzoek op maritiem en economisch terrein en zowel op seriëel als op gedetailleerd niveau het wel en wee van de Nederlandse handelsvaart in Europa zowel in de vroeg moderne tijd als de moderne tijd tot ca 1850 zichtbaar maken.
18 januari 2019
Fan tige grut belang, net allinne foar Fryslân.
18 januari 2019
Ik heb veel Gorredijkster schippers kunnen vinden die door de Sont zijn gevaren met al hun gevarieerde ladingen. Ongelooflijk veel informatie.
17 januari 2019
Voor historici een uiterst belangrijke bron van kennis over het Oostzeegebied en de handelsbewegingen via de Sont.
16 januari 2019
De handel op de Baltische gebieden is in de "Hollandse" geschiedenis zwaar onderbelicht, ondanks de bestaande handelsroutes in de Middeleeuwen (Sigtuna). Dit leidt de aandacht ook eens af van het "roemrijke" VOC verleden.
16 januari 2019
Belangrijke onderzoeksbron
16 januari 2019
van groot belang voor de Nederlandse geschiedenis
12 januari 2019
Een van de belangrijkste historische bronnen voor maritieme en economische geschiedenis, toegankelijk gemaakt door medewerkers van een sociale werkplaats in Nijmegen en vrijwilligers. In meerdere opzichten een bijzonder project.
09 januari 2019
interessant en bruikbaar voor (amateur)historici en genealogen
08 januari 2019

Partners

De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van