Het doek valt voor de
Geschiedenis Online Prijs

lees meer

Korps Gestichtswacht

Gewa (Gestichtswacht) Het Korps Gestichtswacht voert vanaf 1942 beveiligingstaken uit in de Nederlandse gevangenissen, ziekenhuizen en in de Rijksasiels voor Psychopaten. De Gestichtswachter wordt ook regelmatig ingezet bij gedetineerden transport.

Mooi initiatief om de Gewa onder de aandacht te blijven houden waar ooit mijn carrière bij is gestart van mijn werkbare leven.
30 januari 2019
Ik stem op de GEWA.
Wijlen mijn man Jans Dokter heeft er bijna 40 jaar gewerkt .Succes.
20 januari 2019
5 jaar gewerkt. Veel mensenkennis opgedaan. Was een bijzonder beroep.
20 januari 2019
Gewoon omdat dit prachtige beroep nog wel eens vergeten wordt omdat er zo weinig van gezien wordt door de maatschappij.
20 januari 2019
Mooi verhaal, succes met de website en dit verdient wel een prijs.
20 januari 2019
Mooi stuk geschiedenis wordt weer zichtbaar, ga zo door.
20 januari 2019
Prachtige website geworden met historische waarde
18 januari 2019
Een mooie beroep waar ik in het verleden veel plezier maar ook verdriet heb mee gemaakt.
16 januari 2019
had nooit opgeheven mogen worden.
13 januari 2019
Het zelf ook enkele jaren bij dit fijne korps gewerkt in Haarlem en Amsterdam en daarvoor in Vught.
10 januari 2019
Zelf ook diverse jaren hier onderdeel van uit gemaakt
10 januari 2019
Mooi initiatief om het Korps Gestichtswacht te eren.
10 januari 2019
Dienst gedaan bij dit Korp en wel afd RODE PANNEN teVeenhuizen
Dit was toe tertijd het strengste regiem waar n gedetineerde naar toe kon worden overgeplaats.

Pracht Korps mooie de geschiedenis in beeld gebracht. Hulde.
10 januari 2019
Meerdere jaren mijn tijd verbracht
10 januari 2019
Een onder belicht korps ten diensten van overheid en burgers. Goed dat het werk van dit korps naar voren is gebracht.
09 januari 2019
Deze historie van Justitie en dit Korps in het bijzonder moeten we blijven koesteren en al die beveiligers die geholpen hebben Nederland veilig te houden !
08 januari 2019
Een aantal jaren deel uitgemaakt van het korps. Dus ervaringsdeskundig!!
08 januari 2019
Mooie informatieve site!
08 januari 2019
Mooie website, goed beeld over Korps Gestichtswacht
08 januari 2019
Mooi!!!
07 januari 2019
Een en al waardevolle hipstorie
07 januari 2019

Partners

De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van