Stichting Oorlogsslachtoffers


Stichting Oorlogsslachtoffers

http://www.oorlogsslachtoffers.nl
Nodig en nuttig
03 februari 2017
Vervult een belangrijke taak voor mensen die willen weten wat, waar, hoe het hun dierbaren is vergaan.
02 februari 2017
Zeer mooi en complete site.
Heb al regelmatig contact gehad met de btrokken persoon en deze heeft me goed kunnen helpen.
01 februari 2017
ChristopherMurray9386@rediffmail.com
31 januari 2017
SoniaHamilton9085@rediffmail.com
31 januari 2017
dehurlivers1977@yahoo.com
31 januari 2017
Thank you very much for sending me the results of your research into the military history of my grandfather!!

John and Autumn W.
30 januari 2017
MadeleineParr969@rediffmail.com
30 januari 2017
MollyClark483@rediffmail.com
30 januari 2017
NathanHodges119@rediffmail.com
30 januari 2017
MichaelMiller307@rediffmail.com
30 januari 2017
SarahUnderwood306@rediffmail.com
30 januari 2017
Eindelijk een site die niet alleen over 'onze' slachtoffers maar ook over de slachtoffers van de 'tegenpartij' schrijft!!
29 januari 2017
idlisubcco1987@yahoo.com
28 januari 2017
peumayglobear1987@yahoo.com
28 januari 2017
RoseHarris208@rediffmail.com
27 januari 2017
LeonardMitchell741@rediffmail.com
27 januari 2017
AlisonAllan471@rediffmail.com
27 januari 2017
tenneragamemnon@yahoo.com
27 januari 2017
KimberlyEllison332@rediffmail.com
27 januari 2017
sammajid747@rediffmail.com
27 januari 2017
julesepps@yahoo.com
27 januari 2017
sheppardmaire396@rediffmail.com
27 januari 2017
Informatie over mijn opa gevonden .
27 januari 2017
talhounihernando@yahoo.com
27 januari 2017
weierlarry472@rediffmail.com
27 januari 2017
darcylilly823@rediffmail.com
27 januari 2017
cherishkeul@yahoo.com
27 januari 2017
juliebonadeo@yahoo.com
27 januari 2017
Geweldig artikel over de vermoedelijke tandarts van Anne Frank !!
24 januari 2017
Von Stiftung Kriegsopfer bekamen wir Hilfe und Unterstützung bei die Ungewißheit einem seit 1945 verschollenen Angehörigen. Herzlichen Dank für den freudigen Empfang und die Hilfe !!!

Fam. Grüber
21 januari 2017
In het ongewisse over het lot van mijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg ik uiteindelijk na vele jaren onderzoek en navraag bij diverse instanties uiteindelijk, via Stichting Oorlogsslachtoffers, uitgebreide informatie over het leven zoals ook de dood van mijn vader in de oorlog !

Mijn dank hiervoor.

E.M.
20 januari 2017
Wie t.a.v. de Tweede Wereldoorlog het begrip ‘Oorlogsslachtoffers’ gebruikt of hoort, denkt onwillekeurig vrijwel altijd slechts aan hen die vielen of leden vanwege ‘de goede zaak’. Dat er aan de zijde van de ‘vijand’ evengoed mensen sneuvelden – die voor hun land vochten, voor en met hun kameraden streden en die evenzo geliefden, kinderen, ouders en vrienden hadden, die hen na hun sneuvelen moesten missen – zijn wij geneigd te vergeten. Door Stichting Oorlogsslachtoffers wordt dat onderscheid niet gemaakt.

Op dit moment werkt de stichting aan een interessant onderzoek naar een Joodse onderduiker die de oorlog overleefde en wiens werknemer, Fritz Pfeffer, de kamergenoot van Anne Frank in het achterhuis was. Anne was bekend met deze onderduiker en noemt hem ook in één van haar dagboekbrieven.  

De stichting heeft ten doel het in kaart brengen van de persoonlijke geschiedenissen van oorlogsslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral ten aanzien van – maar niet beperkt tot – Duitse slachtoffers en hun nabestaanden. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

• (Krijgs)historisch onderzoek naar mensen in Duitse krijgs- of bestuursdienst voor zover actief op het Nederlandse grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.
• (Krijgs)historisch onderzoek naar Nederlanders in Duitse krijgsdienst, binnen en buiten het Nederlandse territoir, voor zover actief tijdens de tweede wereldoorlog.
• (Krijgs)historisch publicatie- en presentatiewerk in relatie tot de voornoemde doelgroepen.
• (Krijgs)historisch onderzoek naar (voormalige) veldgraven.
• Grafhistorisch onderzoek.
• Genealogisch onderzoek naar slachtoffers én naar nabestaanden.
• Register- en archiefonderzoeken in binnen- en buitenland.
• Het samenstellen en aan nabestaanden of belanghebbenden presenteren van bondige reconstructies van persoonlijke geschiedenissen n.a.v. verricht onderzoek.
• Ondersteunende dienstverlening bij identificatieprocessen t.b.v. diverse diensten in binnen- en buitenland, inclusief heridentificaties van onbekende soldaten op de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn.
Deze dienstverlening wordt aan particulieren, organisaties en instanties aangeboden. Het kan gaan om een beperkte dienst, zoals bijvoorbeeld informatie aan een nabestaande van een gesneuvelde. In een ander geval om medewerking aan een publicatie, documentaire of grootschalig onderzoek. Of om werkelijk grote projecten of activiteiten, waarbij meestal samenwerking met instanties, musea of stichtingen aan de orde is.
11 december 2016

Partners


De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van