Beoordelingscriteria


Onderstaande criteria zijn bedoeld als richtlijnen en zijn ook van toepassing op de apps. De jury zal hiermee rekening houden.

Originaliteit en innovatie

 
•    Inhoudelijk vernieuwend: biedt de site/app nieuwe mogelijkheden? Wordt er een verrassende combinatie van gegevens aangeboden?
      Of ligt er een origineel idee aan ten grondslag?

•    Technisch vernieuwend: maakt de site/app gebruik van nieuwe technieken en of nieuwe technische mogelijkheden? Dragen deze
      vernieuwingen ook bij aan de kwaliteit van de inhoud en/of de gebruikswaarde van de site/app?

•    Bijdrage aan de historische wereld: Ontsluit deze app/site belangrijke informatie? Wordt deze site/app door heel veel mensen
      bezocht of gebruikt? Speelt hij een belangrijke rol in de historische wereld in Nederland?

•    Doel/nut: Wat kun je met deze site/app? Maakt hij waar wat hij belooft? Is hij functioneel? Is er een duidelijke doelgroep en wordt deze
      ook bediend? Wat is de toegevoegde waarde van deze site/app?

•    Vormgeving: Is de site/app met zorg vormgegeven? Draagt de vormgeving bij aan de kwaliteit van de site/app? Bijvoorbeeld door
      het creëren van een bepaalde historische sfeer, door het vergroten van de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak, of door de
      bezoeker/gebruiker mee te nemen in een historisch verhaal?

•    Contact met publiek: Legt deze site/app contact met het publiek? Bijvoorbeeld door het gebruik van sociale media of door inter-
      activiteit. Zijn deze toepassingen functioneel en van toegevoegde waarde voor de site/app?


Degelijkheid

 

•    Gebruiksvriendelijkheid: Is de site/app overzichtelijk? Is er een goede navigatie? Is de bediening logisch en duidelijk? Als de
      site/app wat ingewikkelder is, zit er dan goede uitleg bij?

•    Onderhoud: Is de site/app netjes verzorgd en werkt alles naar behoren?

 

 

Partners


De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van